Angeli Custodes, Raalte

Een van de huizen waar nog steeds Zusters van Liefde wonen is Angeli Custodes in Raalte. Dit huis is in 1858 gesticht. In het huis hebben de Zusters van Liefde diverse liefdewerken uitgevoerd. Zo heeft het huis onder meer plaats geboden aan:
- Bewaarschool
- Bejaardenzorg
- Taal- en handwerkschool
- Breischool
- Lager onderwijs
- ZiekenzorgMeer informatie

Op de website van Zorggroep Raalte www.zorggroepraalte.nl vindt u meer informatie over het wonen en de zorg in Angeli Custodes, en over de historie van het huis.


Terug